Wrocławskie Studia Politologiczne, 9, 2008

Proces planowania strategicznego w kampaniach wyborczych

AbstractDownload articleDownload article

Niedialogiczna polityka. Przypadek IV RP

AbstractDownload articleDownload article

Spór o system wyborczy czy o model demokracji? O związkach pomiędzy kształtem demokracji a ordynacją wyborczą

AbstractDownload articleDownload article

Patologie życia politycznego (zagadnienia teoretyczne i metodologiczne)

AbstractDownload articleDownload article

PSL w walce o kształt powojennej Polski. Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 roku

AbstractDownload articleDownload article

Prawne gwarancje wolności sumienia i wyznania w III Rzeczypospolitej Polskiej (zarys problematyki)

AbstractDownload articleDownload article

Mafia i państwo włoskie

AbstractDownload articleDownload article

Unia Europejska w obliczu głównych wyzwań polityki kosmicznej

AbstractDownload articleDownload article

Edukacja wobec rozwoju globalnego społeczeństwa wiedzy na przykładzie modelu edukacji politycznej w Niemczech

AbstractDownload articleDownload article

Charakterologiczne przesłanki postawy demokratycznej w koncepcji Harolda D. Lasswella

AbstractDownload articleDownload article

Tradycja i rewolucja. Konserwatyzm immanentny Josepha de Maistre’a

AbstractDownload articleDownload article

Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym: dylemat współczesnych korporacji

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Fred Inglis, Kultura

Download articleDownload article

Reviews

Recenzja: Zbigniew Blok, Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski

Download articleDownload article

Recenzja: Europa – ziemia obiecana? Doświadczenia krajów europejskich w integracji imigrantów, Elżbieta Stadtmüller, Patrycja Matusz-Protasiewicz (red.)

Download articleDownload article

Recenzja: Etyka wobec współczesnych dylematów, Krzysztof Kalka, Andrzej Papuziński (red.)

Download articleDownload article

Recenzja: Europeanization. New Research Agenda, Paolo Graziono, Maarten P. Vink (red.)

Download articleDownload article

Recenzja: Zarządzanie projektem europejskim, Michał Trocki, Bartosz Grucz (red.)

Download articleDownload article

Recenzja: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło (red.)

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout