Wrocławskie Studia Politologiczne, 14, 2013, ss.2012

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Kompetencje inicjatywne sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych na przykładzie uchwalenia ustawy o służbie zagranicznej

AbstractDownload articleDownload article

Stosunki polsko-kameruńskie: geneza, struktury, funkcjonowanie

AbstractDownload articleDownload article

Rozwój stosunków Mołdawii z Unią Europejską

AbstractDownload articleDownload article

Zagadnienie kary śmierci w luterańskich księgach wyznaniowych

AbstractDownload articleDownload article

Historyczno-polityczna oraz ideowa geneza rozdziału państwa od Kościoła — zarys problemu

AbstractDownload articleDownload article

Zagadnienie indukcji myśli w polskim nacjonalizmie

AbstractDownload articleDownload article

Wielopoziomowy wymiar zasady subsydiarności po traktacie lizbońskim. Rola partnerów instytucjonalnych w monitorowaniu europejskiego procesu legislacyjnego

AbstractDownload articleDownload article

Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na wykształcanie się kapitału społecznego w regionach transgranicznych — na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego

AbstractDownload articleDownload article

Dyskurs konstytucyjny w Unii Europejskiej — analiza w kontekście Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, traktatu z Lizbony oraz procesu integracji europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Demokracja skonsolidowana jako efekt tranzycji. Analiza podstawowych ujęć i poglądów

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: JOHN RAVENHILL, Globalna ekonomia polityczna

Download articleDownload article

Recenzja: JAKUB JÓŹWIAK-DI MARCANTONIO, Silvio Berlusconi. Geniusz mediów i marketingu politycznego

Download articleDownload article

Recenzja: MAREK REWIZORSKI, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

Download articleDownload article

Recenzja: JACEK KNOPEK, Przywództwo polityczne a przywództwo polonijne, Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej

Download articleDownload article

Recenzja: IWAN ŁYSIAK-RUDNYCKI, Między historią a polityką

Download articleDownload article

Recenzja: JAN RYSZARD SIELEZIN, Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne

Download articleDownload article

Recenzja: MAREK JEZIŃSKI, ALEKSANDRA SEKLECKA, ŁUKASZ WOJTKOWSKI, Nowe media we współczesnym społeczeństwie

Download articleDownload article

Recenzja: JAN WĘGLEŃSKI, Imigracja a globalizacja. Przykład Stanów Zjednoczonych

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout