Articles

Lilla Barbara Paszkiewicz : 0000-0002-1599-0364

Articles

PSL w walce o kształt powojennej Polski. Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 roku

AbstractDownload article

Karol Marks i marksizm w refleksjach Adama Ciołkosza — emigracyjnego socjalisty demokratycznego

AbstractDownload article

Marxism, socialism democratic, idea socialism, Leninism, ideology, anticommunism, marksizm, socjalizm demokratyczny, leninizm, myśl socjalistyczna, antykomunizm, ideologia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout