Articles

Paweł Łyżwa

pawel.lyzwa@uwr.edu.pl

Articles

Aksjologiczne uwarunkowania polityki jako sfery społecznej — zarys problemu

AbstractDownload article

Historyczno-polityczna oraz ideowa geneza rozdziału państwa od Kościoła — zarys problemu

AbstractDownload article

Katolicka myśl społeczno-polityczna we Włoszech do roku 1919

AbstractDownload article

political thought, social-political Catholicism, Christian democracy, history of Italy, myśl polityczna, katolicyzm społeczno-polityczny, chrześcijańska demokracja, historia Włoch

Geneza i rozwój włoskiego katolicyzmu społeczno-politycznego do 1919 roku — zarys problemu

AbstractDownload article

socio-political Catholicism, history of Italy, Christian democracy, Papal State, katolicyzm społeczno-polityczny, historia Włoch, chrześcijańska demokracja, Państwo Kościelne

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout