Articles

Katarzyna Głąbicka

Articles

Strategie rozwiązywania problemów społecznych jako przykład realizacji lokalnej polityki społecznej

AbstractDownload article

strategia, planowanie rozwoju, polityka społeczna, problem społeczny, strategy, development, social policy, social problem

Recenzja: MUHAMMAD YUNUS, Świat bez ubóstwa. Czas na przedsiębiorstwo społeczne

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout