Articles

Zdzisław Ilski

Articles

Rozwój Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych

AbstractDownload article

elections, the state, party, parliament, government, political class, conference, wybory, państwo, partia, parlament, samorząd, klasa polityczna, konferencja

MAREK M. KAMIŃSKI, „Ordynacje większościowe i JOW-y. Kompendium reformatora ordynacji wyborczej”

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout