Articles

Olga Jastrzębska : 0000-0001-6476-7073

Articles

Znaczenie przestrzeni w procesie kształtowania państwa rosyjskiego

AbstractDownload article

space, buffer zones, colonization, territorial expansion, przestrzeń, strefy buforowe, kolonizacja, ekspansja terytorialna

Polityczna reintegracja Białorusi i Rosji w latach 90. XX wieku

AbstractDownload article

Alexander Lukashenko, Boris Yeltsin, Union State of Belarus and Russia, political integration, Alaksandr Łukaszenka, Borys Jelcyn, Związek Białorusi i Rosji, integracja polityczna

MIROSŁAW MINKINA, Rosja–Zachód. Walka o wpływy

Download article

Recenzja: PAWEŁ ROJEK, Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania

Download article

Review: Socjologia w pigułce? Sławomir H. Zaręba, Marcin Choczyński, „Od klasycznej do współczesnej myśli socjologicznej“

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout