Articles

Kamil Weber : 0000-0002-6904-0073

Articles

Rola tradycji konfucjańskich w umacnianiu współczesnego reżimu politycznego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

AbstractDownload article

Korea Północna, konfucjanizm, reżim, Kim Jong-un, North Korea, Confucianism, regime

Kandydaci Partii Demokratycznej i Republikańskiej wobec przemian społeczno- gospodarczych. Analiza na przykładzie wyborów prezydenckich z lat 2008 i 2012

AbstractDownload article

party, democratic, Republican, elections, changes, partia, demokratyczna, republikańska, wybory, przemiany

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout