Articles

Agnieszka Florczak : 0000-0003-0648-7449

agnieszka.florczak@uwr.edu.pl

Articles

Kultura organizacyjna instytutu naukowego. Studium kultury organizacyjnej Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload article

organization, organizational culture, hierarchy, clan, adhocracy, market, change in organizational culture, organizacja, kultura organizacyjna, hierarchia, klan, adhokracja, rynek, zmiana kultury organizacyjnej

Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, red. Joanna Szymańska, Konstanty Adam Wojtaszczyk

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout