Articles

Stanisław Boridczenko

Articles

Geneza demokratycznych instytucji samorządu na terenach Islandii w latach 870–930

AbstractDownload article

democracy, Iceland, power, government, history, demokracja, Islandia, władza, samorząd, historia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout