Articles

Kamil Mroczka : 0000-0003-3809-3479

Articles

Pozycja i rola wojewody w systemie decydowania publicznego w okresie II Rzeczypospolitej (w latach 1919–1928) w kontekście tworzenia struktur administracji terytorialnej

AbstractDownload article

wojewoda, decydowanie publiczne, administracja rządowa, administracja terytorialna, II Rzeczpospolita, province governor, public deciding, government administration, territorial administration, the Second Polish Republic

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout