Articles

Jerzy Juchnowski : 0000-0003-0064-7552

jerzy.juchnowski@uwr.edu.pl

Articles

Państwo polsko-litewskie europejskim mocarstwem. Uwarunkowania ustrojowo-społeczne

AbstractDownload article

federacja polsko-litewska, system republikański, monarchia, imperializm, Polish-Lithuanian Federation, republican system, imperialism

Confederation or Federation and Primary Factors of Integration of Europe in Polish Socialist Thought

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout