Articles

Olga Kowalczyk

Articles

Ćwierć wieku reformowania systemu zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych w Polsce — wybrane aspekty

AbstractDownload article

niepełnosprawność, zabezpieczenie społeczne, zatrudnienie, usługi opiekuńcze, disability, social security, employment, care services

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout