Articles

Ludwik Habuda

Articles

W kwestii niedemokratycznej natury politycznego przywództwa

AbstractDownload article

Niedialogiczna polityka. Przypadek IV RP

AbstractDownload article

Zasadniczy podział terytorialny państwa. Między racjonalnym wyborem i grą zinstytucjonalizowanych interesów

AbstractDownload article

self-government, territorial division, public administration, commune, subsidiarity, samorząd, podział terytorialny, administracja publiczna, gmina, zasada pomocniczości

Media i polityka. Między władzą i obywatelskim społeczeństwem

AbstractDownload article

Recenzja: "Samorząd terytorialny w Polsce i Europie (doświadczenia i nowe wyzwania)", J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski (red.)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout