Rada Naukowa

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Wiesław Bokajło, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Andrzej W. Jabłoński (przewodniczący), Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Alenka Krašovec, University of Ljubljana

Prof. Soňa Szomolányi, Comenius University in Bratislava

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout