Wybrane aspekty politycznych konsekwencji zmian systemu wyborczego. Studium przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce 25 maja 2014 roku

Przemysław Witold Gruca

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Wrocławskie Studia Politologiczne

19, 2015

Pages from 49 to 65

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout