Recenzja: Ryszard Zięba, Stanisław Bieleń, Justyna Zając Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, 289 ss.

Jarosław Sadłocha

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Wrocławskie Studia Politologiczne

19, 2015

Pages from 199 to 202

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout